Dialogical Networks

Leudar, I. (1995). Reporting Political Arguments. In van Eemeren et al (Eds.). Reconstruction and application. Proceedings of the Third Conference on Argumentation. Vol. III. Amsterdam: Sic Sat. (pp. 42-59).

Leudar, I. (1998). Who is Martin McGuiness 1: On Contextualizing Reported Political Talk. In S. Cmejrkova et al (Ed.) Dialogue Analysis 6, Vol. 2, Tubingen: Niemeyer. (pp. 217-224). [PDF]

Nekvapil, J and Leudar, I. (1998). Masmedialni utvareni dialogickych siti a politicke identity: pripad Demokraticke Strany Sudety. [transl. On formation of dialogical networks and political identity in mass media]. Slovo a Slovesnost, 59, 30-52.

Nekvapil, J., Leudar, I. et al. (1998). Presentations of Romanies in mass media. In Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století.  G. Sokolová and O. Šrajerová (Eds.) Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea/Praha: Dokumentační a informační středisko Rady Evropy. (pp. 265-270).

Leudar, I and Nekvapil, J. (1998). On the Emergence of  Political Identity in Czech Mass Media: The case of the Democratic Party of Sudetenland. Czech Sociological Review, 6, 43-58. [PDF]

Leudar, I and Nekvapil, J. (2000). Presentations of Romanies in the Czech media: On category work in television debates. Discourse and Society, 11,  487-513. [PDF]

Nekvapil, J. Leudar, I. et al. (2000). Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Romano Džaniben, VII,  77-87.

Antaki, C. and Leudar, I. (2001). Recruiting the record: using opponents’ exact words in Parliamentary argumentation. Text, 21,  467–488. [PDF]

Nekvapil, J. and Leudar, I. (2002). Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích. Sociologický Časopis,  38, 483-499.

Nekvapil, J. and Leudar, I. (2002). On dialogical networks: Arguments about the migration law in Czech mass media in 1993. In Hester, S. and Housley, W. (Eds.) Language, Interaction and National Identity.  Aldershot: Ashgate. (pp. 60-101).

Nekvapil, J. and Leudar, I. (2003).  Diskuse o migračím zákonu v českých masmediích na počatku roku 1993. In Homolač, J, Karhanová, I. and Nekvapil, J. (Eds.) Obraz Romů v středoevropských masmédiích. Brno, Czech Republic: Doplnĕk. (pp. 8-35)

Homolač, J, Leudar, I. and Nekvapil, J. (2003).  Ůvodní Poznámka: Obraz Romů v středoevropských masmédiích. In Homolač, J, Karhanová, I. and Nekvapil, J. (Eds.) Obraz Romů v středoevropských masmédiích. Brno, Czech Republic: Doplnĕk. (pp. 5-7)

10. Nekvapil, J. and Leudar, I. (2003) 'Dialogische Netzwerke und politische Argumentation im Mediendiskurs', in H.Gruber, F.Menz and O. Panagl (eds)  Sprache und politischer Wandel.   Frankfurt am Main: Peter Lang. (pp. pp. 213-232.)

Nekvapil, J. and Leudar, J. (2003). O českých masmédiích z etnometodologické perspektivy: Romská identita v dialogických sítích. (Czech media from ethnomethodological perspective: On Roma identity in dialogical networks.) Slovo a Slovesnost, LXIV, 3, 161-192.

Leudar, Marsland, V. and Nekvapil, J (2004). On membership categorisation: 'Us', 'them' and ‘doing violence’ in political discourse.  Discourse and Society, 15, 243-266. [PDF]

Leudar, I. and Nekvapil, J. (2004). Media Dialogical Networks and Political Argumentation. Journal of Language and Politics, 3,  247-266. [PDF]

Nekvapil, J. and Leudar, I. (2006). Sequencing in Dialogical Networks.  Ethnographic Studies, 8, 30-43. [PDF]

Nekvapil, J. and Leudar, I. (2006). Prezentace událostí 11. 9. 2001: Bush, bin Ládin a jiní v interakci.  Czech Sociological Review, 42, 801–821 [PDF]

Leudar, I. and Nekvapil, J. (2007).War on terror and Muslim Britons' safety:  A week in the life of a dialogical network, Ethnographic Studies, 9, 44-62. [PDF]

Leudar, I. and Nekvapil, J. (2008). Wars, Borders and Identities. Introduction. Ethnographic Studies, 9, 1- 5.

Leudar, I., Hayes, J., Nekvapil, Turner Baker, J. (2008). Hostility themes in media, community and refugee narratives. Discourse and Society, 19, 187-221. [PDF]

Leudar, I. and Nekvapil, J. (2008). La guerre contre la terreur Une semaine dans la vie d'un réseau dialogique.  In Baudouin Dupret & Jean-Noël Ferrié (eds.) Médias, guerres et identités. Les pratiques communicationnelles de l’appartenance politique, ethnique et religieuse. Paris: EAC. (pp. 101-130)

Ivan Leudar, Petr Kaderka and Jiri Nekvapil (2018). A day in the life of a dialogical network. The case of Czech currency devaluation. The University of Manchester, Manchester, U.K. [PDF]